Seri Sou Vodou: Posesyon

Kesyon: Koman sa ye lè yon Lwa posede yon moun? Èske ou ka pataje ki jan sa manifeste nan lavi ou? Èske Lwa yo parèt sèlman pandan seremoni Vodou yo?

Repons: Mwen te gen 7 lane, premye fwa yon Lwa te posede m’. Li te rive apre yon terib aksidan machin ki te enplike 6 nan nou. Se sèl manman m’ ak mwen ki te siviv. Papa mwen, de frè m’, ak sè m’, tout te mouri nan aksidan an. Men papa m ‘te gen yon Lwa Gede ki danse nan tèt li, rele Bot Kòd Lakwa. Janm mwen te kase 3 kote diferan. Mwen pa sonje anyen, se moun ki te di m’ sa apre, men pandan mwen te kouche nan lopital la, Lwa Gede sa te pran kòm, li te reklame m’, e li te di ke l’ ap pran tout doulè m santi a si mwen kite l fè sa. Se kòm si mwen te anèstezye pandan tout tan an, mwen pat janm santi ankenn doulè menm pandan operasyon an.

Souvan nan eksperyans mwen lè m posede pa yon Lwa, se tankou m’ ap dòmi, mwen pa okouran de sa k ap pase a. Lè m reprann konesans, m pa gen okenn lide de sa ki fèk rive a. Lòt fwa, se kòm si m ap gade yon fim, Netflix haha, mwen a yon distans de kò mwen, epi m’ ap gade tèt mwen k’ ap fè sèten bagay. Tankou Èske sa se mwen reyèlman? Depi kilè mwen konn fè sa a? Kòm si ou isit la men pa reyèlman la. Yon moman ou konsyan, yon moman ou pa konsyan.

Lwa pa sèlman monte moun pandan seremoni Vodou, yo vini lè yo vle, pafwa lè ou gen yon pwoblèm … jan yo di a “Yo granmoun, yo se enèji, yo vini lè yo vle”. Pa egzanp, te gen yon lè, te gen yon bagay terib ki t’ ap pase nan mitan nwit lan epi Lwa Agawo te monte m’ e li te leve m’ nan domi m’ pou mwen pran swen pwoblèm nan epi fè “tretman” pou moun ki nan Lakou a. Men, ou toujou santi prezans yo oswa jwenn presantiman ke yo pral vini.

Manman m’ pa egzanp te posede pandan 2 jou pa yon Lwa Gede ki te tèlman eksite akòz selebrasyon ki tap vini lan onè li. Kidonk lè manman m’ repran konsyans li, li te oblije pran seròm paske li te tèlman fèb (paske li pa t’ manje jou sa yo) . Pèsonèlman, yon fwa te gen yon Lwa ki te leve m’ a 6 è nan maten epi li te di m’ li tap pral rete sou mwen pou 2 jou. Ou jis pa janm konnen ki lè y’ ap vini!

Sila se repons Arry Mazaka, Oungan Asògwe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s